play_circle_outline produktové videa
mark_email_unread ebara@ebara.cz
Ebara

Ebara - japonské čerpadlá

import_contacts

Zásady správnej inštalácie samonasávacieho čerpadla

 • Samonasávacie čerpadlá pri správnej inštalácii po zavodnení hydrauliky čerpadla samočinne za niekoľko sekúnd nasajú vodu.
 • Najčastejšie chyby pri inštalácii sú v sacom potrubí, samonasávacia schopnosť čerpadiel je max. 8 až 8,5m vrátane strát v potrubí (platia fyzikálne zákony)
 • Základným predpokladom spoľahlivého chodu čerpadla je dostatočný zdroj čistej vody bez prímesí piesku a nečistôt

DÔLEŽITÉ!

 1. Pri správnom spádovaní sa sacie potrubie samočinne odvzdušní cez ventil vo výtlačnom potrubí
 2. Pri nesprávnom spádovaní alebo priehybe vzduch neunikne, obmedzí prietok a nastane:obmedzenie samonasávania, príp. čerpadlo vôbec nenasaje voduzvýšená hlučnosť (akoby niečo bolo v čerpadle)hrozí poškodenie čerpadla!
 3. obmedzenie samonasávania, príp. čerpadlo vôbec nenasaje vodu
 4. zvýšená hlučnosť (akoby niečo bolo v čerpadle)
 5. hrozí poškodenie čerpadla!

ZÁSADY SPRÁVNEJ INŠTALÁCIE SACIEHO POTRUBIA:

detail pripojenia k vodárni - sacia strana detail pripojenia k vodárni - sacia strana

(nedodržanie zásad môže spôsobiť nefunkčnosť a vážne poškodenie čerpadla!)

 • čerpadlo musí byť umiestnené čo najbližšie k zdroju vody
 • svetlosť potrubia musí mať vnútorný priemer potrubia rovnaký alebo väčší ako je priemer sacieho hrdla na čerpadle, týka sa to aj odpieskovacieho filtra , spätnej klapky, fitingov, vsuviek atď. Akákoľvek redukcia (zmenšenie priemeru) sacieho potrubia spôsobuje značné problémy až nefunkčnosť samonasávania čerpadla! 
 • vodorovná časť sacieho potrubia vrátane odpieskovacieho filtra a taktiež čerpadla musí byť správne vyspádovaná a čo najkratšia (0,5 až 2m, pri väčšej vzdialenosti zvoľte väčší priemer potrubia a presné vyspádovanie!)
 • akákoľvek netesnosť v sacom potrubí neumožní nasať vodu do čerpadla
 • nikdy nesmie sacie potrubie tvoriť oblúk smerom dohora ani byť prehnuté smerom dohora, pretože vzduchové bubliny v tomto oblúku nie je možné odtiaľ odstrániť a výrazne zhoršujú až zamedzujú samonasávaciu schopnosť čerpadiel, umožňujú vznik kavitácie čerpadla, (prejavuje sa hlučnosťou až deštrukciou čerpadla).
 • Do sacieho potrubia treba osadiť spätnú klapku (k čerpadlu alebo na saciu hadicu do studne)
 • Na sacie potrubie doporučujeme osadiť kvalitný odpieskovací filter
 • Ak odpieskovací filter len bublinkuje, nezaplní sa dovrchu vodou a čerpadlo nenasáva vodu tak skontrolujte tesnenia filtra alebo aj tesnosť celého sacieho potrubia (aj vyspádovanie !), častým problémom býva aj opotrebovaná alebo netesná spätná klapka
 • Závady v sacom potrubí spôsobujú chod bez vody a poškodenie čerpadla!
 • U narážaných studní ak ponecháte nad čerpadlom aj ručné čerpadlo (pumpu), treba medzi nich osadiť uzatvárací ventil a taktiež dodržať spádovanie vodorovného sacieho potrubia! (čerpadlo musí byť vyššie, ako pripojenie na rúru studne, dodržať vyššie spomínané zásady)
 • Zavodnené samonasávacie čerpadlo (vodou naplnená hydraulika čerpadla podľa návodu) musí fungovať bez pomocného zavodňovania (či už ručnou pumpou alebo inak)!

Kontakt

Hledáte prodejce ve svém okolí, potřebujete poradit nebo se nás chcete na něco zeptat?

Rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy. Stačí vyplnit uvedený formulář a my se vám ozveme.